เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ รับหนังสือจาก สพท.ปน.1 โรงเรียนส่งภาพกิจกรรมถึง สพท.ปน.1 kM

---------------------------------------------------------------------------------------------
นายนพพร มากคงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-460076/073-460077/073-460079/073-460081
หน้าห้อง 073-460201
โทรสาร 073-460080 /073460201

-------------------------------------------------------------------------------------------
  พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูลโดย

นายมูฮำมัด ประจัน ครูช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( ITE)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1

Web Page Counters
Gap Coupons